ANBI Status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft Stichting Hart4ALL geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting.  Kijk voor meer informatie op http://www.anbi.nl , http://www.belastingdienst.nl/giften

Naam van de instelling:
Stichting Hart4ALL
RSIN: 8517.94.233

KvK nummer:
55632068

Contactgegevens Stichting Hart4ALL:
Schaapkenslaan 15, 5056 VW Berkel-Enschot
Telefoonnummer: 06-23000315
E-mailadres: info@hart4all.nl
Website: https://www.hart4all.nl

Bestuurssamenstelling:
• Mw. B. Heefer-Maas (Voorzitter/initiatiefnemer)
• Dhr. I. Wouters (Penningmeester)
• Dhr. A.J. Heefer. (Secretaris)
• Dhr. P. van Stempvoort (Algemeen bestuurslid)

Doel: 
De stichting stelt zich ten doel het verbinden van personen die bij een calamiteit betrokken zijn en waarbij een vrijwillige hulpverlener relevante assistentie heeft verleend. Het gaat daarbij om de volgende personen: de vrijwillige hulpverlener(s), de patiënt, de familie van de patiënt, de betrokken ambulancemedewerkers. Voorbeelden van een dergelijke calamiteit zijn een reanimatie, een ernstig verkeersongeluk, brand etc.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
• betrokkene met elkaar in contact te brengen (voor zover door betrokkenen gewenst);
• vrijwillige hulpverleners te bedanken voor hun inzet;
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
• het verstrekken van informatie over een reanimatie en de effecten op betrokkene; (na instemming betrokkene)
• alle andere activiteiten die op één of andere manier het doel kunnen ondersteunen.

Missie:
Het doel van Hart4ALL is bereikt als er een landelijk dekking is en er 2.500 Hart4ALL pakketten per jaar uitgereikt worden en dat hier minimaal 500 matches uit voort komen.

Bestaansreden:
Privacy wetgeving maakt het burgerhulpverleners en patiënten onmogelijk om met elkaar in contact te komen. Hart4ALL maakt dit contact op basis van vrijwilligheid wel mogelijk door middel van clickbandjes met een unieke code, die uitgereikt worden door het ambulance personeel.

Verslag van uitgevoerde activiteiten periode 2012-2017:
• Uitwerken concept, Ontwerpen van het logo, clickbandjes en brochures;
• Deponeren van het concept in het i-depot;
• Samenstellen Comité van Aanbeveling;
• Opstellen van de statuten en opmaken van een notariële akte;
• De stichting inschreven bij de Kamer van Koophandel;
• Vastleggen van het beeldmerk van “Hart4ALL” bij het Nederlands Octrooibureau;
• Ontwikkelen van een film over Hart4ALL;
• Bouwen van de website www.Hart4ALL.nl;
• Start pilot met de RAV Brabant Midden, West en Noord;
• Bezoeken deelnemende Eerste Hulp Posten om hen te informeren;
• Evalueren pilot;
• Na een geslaagde pilot heeft de RAV Brabant Midden, West en Noord zich aangesloten;
• De ANBI-status aangevraagd en deze status is toegekend aan Hart4ALL;
• Bezoeken van de deelnemende RAV posten om hen te informeren;
• Gelderland Midden heeft zich aangesloten.

Verslag van uitgevoerde activiteiten periode 2017-heden:
• Bezoeken en informeren van de RAV diensten die nog niet zijn aangesloten;
• Beantwoorden van vele mails en telefoontjes;
• Opsturen van bedankbrieven en bedankjes naar de hulpverleners;
• Het tot stand brengen van de matches;
• Het plaatsen van nieuwsbrieven op de website;
• Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en Ambulancezorg Utrecht hebben zich aangesloten;
• Versturen van informatiepakketten van Hart4ALL.

Beleidsplan:

Beleidsplan

Jaarrekening:

Jaarrekening 2019

Bijlage:
Statuten
Link belastingdienst
Link ANBI