Partners

Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) is de vergunninghouder voor het leveren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Binnen ARR wordt een bijdrage geleverd door de partners Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en BIOS-groep. Met bijna 400 medewerkers staat ARR 7/24 uur paraat om ruim 1,2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en de vele tienduizenden werknemers in het uitgebreide haven- en industriegebied in geval van nood bij te staan. Het gaat hierbij zowel om spoed-als om besteld vervoer ritten. Op jaarbasis worden meer dan 112.000 ritten uitgevoerd.

RAV Brabant Midden, West en Noord

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden,West en Noord biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer voor 46 gemeenten in Brabant. Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, brandweer en politie.