ANBI Status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
(bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft Stichting Hart4ALL geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting.  Kijk voor meer informatie op http://www.anbi.nl/, http://www.belastingdienst.nl/giften/

Naam van de instelling:
Stichting Hart4ALL
RSIN: 8517.94.233

KvK nummer:
55632068

Contactgegevens:

Adres Stichting Hart4ALL:
Schaapkenslaan 15, 5056 VW Berkel-Enschot
Telefoonnummer: 06-23000315
E-mailadres: info@hart4all.nl
Website: http://www.hart4all.nl

Bestuurssamenstelling:
• Mw. B. Heefer-Maas (Voorzitter/initiatiefnemer)
• Dhr. I. Wouters (Penningmeester)
• Dhr. P. van Stempvoort (Algemeen bestuurslid)

Doel: 
De stichting stelt zich ten doel het verbinden van personen die bij een calamiteit betrokken zijn en waarbij een vrijwillige hulpverlener relevante assistentie heeft verleend. Het gaat daarbij om de volgende personen: de vrijwillige hulpverlener(s), de patiënt, de familie van de patiënt, de betrokken ambulancemedewerkers. Voorbeelden van een dergelijke calamiteit zijn een reanimatie, een ernstig verkeersongeluk, brand etc.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
• betrokkene met elkaar in contact te brengen (voor zover door betrokkenen gewenst);
• vrijwillige hulpverleners te bedanken voor hun inzet;
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
• het verstrekken van informatie over een reanimatie en de effecten op betrokkene;
• alle andere activiteiten die op één of andere manier het doel kunnen ondersteunen.

Missie:
Het doel van Hart4ALL is bereikt als er medio 2019 een landelijk dekking is en er 5.000 Hart4ALL pakketten per jaar uitgereikt gaan worden en dat hier minimaal 1.000 matches uit voort gaan komen.

Bestaansreden:
Privacy wetgeving maakt het burgerhulpverleners en patiënten onmogelijk om met elkaar in contact te komen. Hart4All maakt dit contact op basis van vrijwilligheid wel mogelijk d.m.v. clickbandjes welke uitgereikt worden door ambulancemedewerkers.

Verslag van uitgevoerde activiteiten periode 2012 -2013:
• Uitwerken concept;
• Ontwerpen van het logo, clickbandjes en brochures;
• Deponeren van het concept in het i-depot;
• Samenstellen Comité van Aanbeveling;
• Opstellen van de statuten en opmaken van een notariële akte;
• De stichting inschreven bij de Kamer van Koophandel;
• Vastleggen van het beeldmerk van “Hart4ALL” bij het Nederlands Octrooibureau;
• Rekening voor de Stichting Hart4ALL bij de Rabobank geopend;
• Ontwikkelen van een film over Hart4ALL;
• Realiseren van de website www.Hart4ALL.nl;
• Start pilot met de RAV Brabant Midden, West en Noord;
• Bezoeken deelnemende Eerste Hulp Posten om hen te informeren;
• Bezoeken deelnemende RAV posten om hen te informeren;
• Evalueren pilot;

Verslag van uitgevoerde activiteiten periode 2014 – heden:
• Na een geslaagde pilot heeft de RAV Brabant Zuid-Oost zich aangesloten;
• De ANBI-status aangevraagd en deze status is toegekend aan Hart4All;
• Beantwoorden van vele mails en telefoontjes;
• Opsturen van bedankbrief en bedankje naar de hulpverleners;
• Het tot stand brengen van de matches;
• RAV Gelderland-Zuid heeft zich aangesloten;
• RAV Gelderland-Midden heeft zich aangesloten;
• Versturen van informatiepakketten van Hart4All.

Jaarrekeningen:
Jaarrekening 2015 Stichting Hart4All

Bijlage:
Statuten
Link belastingdienst
Link ANBI