11

Drs. H.A.M. (Hugo) Backx

Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (PGVN)

Hart4ALL

“Ik heb veel respect voor alle hulpverleners en vrijwilligers die ooit een reanimatie hebben uitgevoerd. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan een flinke impact hebben. Deze mensen verdienen alle steun bij de verwerking. Hart4ALL is een prachtig initiatief dat hiertoe bijdraagt. Door hulpverleners, patiënten en nabestaanden met elkaar in contact te brengen, kunnen zij steun of informatie vinden bij elkaar.”