Sponsors

Om mensen daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen brengen, is geld nodig. Gelukkig kent de stichting een aantal sponsoren.                                           Draagt u Hart4ALL een warm hart toe en wilt u een gift geven. Heel graag! Hart4ALL bezit de ANBI-status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Maak uw gift over op rekening nr. NL90 RABO 0118739433 t.n.v. Stichting Hart4ALL te Berkel-Enschot. Of neem contact met ons op via info@hart4all.nl. We informeren u graag over de mogelijkheden.