RAV Brabant Midden, West en Noord

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden,West en Noord biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer voor 46 gemeenten in Brabant. Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, brandweer en politie.