Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) is de vergunninghouder voor het leveren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Binnen ARR wordt een bijdrage geleverd door de partners Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en BIOS-groep. Met bijna 400 medewerkers staat ARR 7/24 uur paraat om ruim 1,2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en de vele tienduizenden werknemers in het uitgebreide haven- en industriegebied in geval van nood bij te staan. Het gaat hierbij zowel om spoed-als om besteld vervoer ritten. Op jaarbasis worden meer dan 112.000 ritten uitgevoerd.