Persbericht: Hart4ALL verbindt burgerhulpverleners met (familie van) het slachtoffer

PERSBERICHT HART4ALL
Hart4ALL verbindt burgerhulpverleners met (familie van) het slachtoffer

Hart4ALL is vanaf 1 februari 2013 in de regio Midden-West en Noord- Brabant gestart. Het doel van het initiatief is burgerhulpverleners in contact te brengen met elkaar en (familie van) het slachtoffer. 

EHBO’ers en burgerhulpverleners weten bij veel ongevallen levens te redden door snel in te grijpen, eerste hulp te verlenen en te reanimeren. De ambulance is vaak snel ter plaatse: professionele hulpverleners nemen de zorg over en vervoeren het slachtoffer naar het ziekenhuis. De EHBO’er of burgerhulpverlener blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is.

Hart4ALL matcht burgerhulpverleners en (familie van) het slachtoffer.

Dat gaat als volgt: ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin clickbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgen de burgerhulpverleners zo’n clickbandje mee. De patiënt of de familie van de patiënt krijgt ook een clickbandje. Met behulp van de code kunnen zowel de burgerhulpverleners en het slachtoffer of familie vrijblijvend inloggen op de website van Hart4ALL. Als zij beiden aangeven contact te willen hebben, zorgt Hart4ALL voor een match. bandje-kleiner

Hart4ALL speelt in op een belangrijke behoefte. Burgerhulpverleners kunnen na een match antwoord op prangende vragen krijgen, zoals: Hoe gaat het met het slachtoffer? Heeft het slachtoffer het gered? ,,Als ik weet hoe het met het slachtoffer afgelopen is, geeft me dat rust”, zegt burgerhulpverlener Inge Graziano. Eveline, vrouw van slachtoffer Chris Baelemans, die in april 2012 een hartstilstand kreeg: ,,Met elkaar kunnen praten is de basis voor het verwerkingsproces.

Meer informatie over Hart4ALL is te vinden op: www.hart4all.nl.