Persbericht: Hart4ALL verbindt vrijwillige reanimatie-hulpverleners met (familie van) slachtoffers

PERSBERICHT HART4ALL
Hart4ALL verbindt vrijwillige reanimatie-hulpverleners met (familie van) slachtoffers

Hart4ALL is vanaf 1 februari 2013 in de regio Midden-West en Noord- Brabant gestart. Het doel van het initiatief is vrijwillige reanimatie-hulpverleners in contact te brengen met elkaar en (familie van) slachtoffers. 

EHBO’ers en vrijwilligers weten bij veel ongevallen levens te redden door snel in te grijpen, eerste hulp te verlenen en te reanimeren. De ambulance is vaak snel ter plaatse: professionele hulpverleners nemen de zorg over en vervoeren het slachtoffer naar het ziekenhuis. De EHBO’er of vrijwilliger blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is.

Hart4ALL matcht vrijwillige hulpverleners en (familie van) het slachtoffer.

Dat gaat als volgt: ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin bandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgen de vrijwillige hulpverleners zo’n bandje mee. De patiënt of de familie van de patiënt krijgen ook een bandje. Met behulp van de code kunnen zowel de vrijwilligers en het slachtoffer of familie vrijblijvend inloggen op de website van Hart4ALL. Als zij beiden aangeven contact te willen hebben, zorgt Hart4ALL voor een match. bandje-kleiner

Hart4ALL speelt in op een belangrijke behoefte. Vrijwillige hulpverleners kunnen na een match antwoord op prangende vragen krijgen, zoals: Hoe gaat het met het slachtoffer? Heeft het slachtoffer het gered? ,,Als ik weet hoe het met het slachtoffer afgelopen is, geeft me dat rust”, zegt vrijwillige hulpverlener Inge Graziano. Eveline, vrouw van slachtoffer Chris Baelemans, die in april 2012 een hartstilstand kreeg: ,,Met elkaar kunnen praten is de basis voor het verwerkingsproces.

Meer informatie over Hart4ALL is te vinden op: www.hart4all.nl.