Concurrerende initiatieven totaal ongepast en nutteloos

Hart4All: denk en doe met ons mee!

Hart4All verneemt dat er nieuwe initiatieven ontstaan om burgerhulpverleners en (familie van) slachtoffers met elkaar te verbinden. “Natuurlijk is het goed dat er aandacht is voor de nazorg van mensen die betrokken zijn bij een reanimatie. Het ontwikkelen van nieuwe concurrerende initiatieven is echter totaal ongepast en nutteloos. Laten we daar meteen mee stoppen”, stelt Bettina Heefer, voorzitter van Hart4All. De stichting die in Nederland de basis legde voor deze vorm van nazorg.

“Waarom nieuwe initiatieven ontwikkelen als er een goed werkend systeem is dat met minimale kosten een perfecte oplossing biedt?” stelt Bettina. “Laat Hart4All groeien tot een landelijk dekkend systeem. Wij hebben onszelf bewezen en behalen geweldige resultaten. ”

Systeem dat optimaal werkt

Bettina vervolgt: “Wij hebben al 6 jaar ervaring met het realiseren van deze verbindingen. We hebben samen met alle betrokkenen een kwalitatieve aanpak en een betrouwbaar systeem ontwikkeld, met minimale kosten en maximaal resultaat. Daarbij houden we rekening met alle geldende regels als het gaat om privacy. Dat is belangrijk, want het gaat altijd om mensen die heftige dingen hebben meegemaakt.
We hebben de afgelopen jaren al honderden matches gerealiseerd. We ontvangen dagelijks dankbare reacties van mensen die dankzij hun match weer verder kunnen met hun leven. Zij kunnen hun nare en soms traumatische ervaringen verwerken dankzij het contact dat Hart4All realiseert. Daarnaast bedanken wij de burgerhulpverleners voor hun inzet door middel van een bedankbrief en een kleine attentie. Dit stimuleert deze burgerhulpverleners om ook een volgende keer hulp te verlenen indien dat nodig is.
Bovendien delen we gratis alle de door ons ontwikkelde kennis en ervaring, die breed inzetbaar is voor de gezondheidzorg en de ambulancezorg in het bijzonder. Daarom roep ik iedereen op om samen te werken, dat levert veel meer op.”

Landelijke dekking

Help mee om alle beschikbare energie, middelen, kennis en ervaring in te zetten om Hart4All verder te laten groeien. We bedienen nu een groot deel van Nederland en werken hard aan een landelijke dekking. Als dat lukt, maken we verschil voor alle  burgerhulpverleners en (familie van) slachtoffers. Dat hoger liggend doel is belangrijker dan wat dan ook!”