RAV Zuid-Holland Zuid

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Holland Zuid biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer. Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, brandweer en politie.