RAV Brabant–Zuidoost

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant-Zuidoost (BZO) verleent ambulancezorg in de regio Zuidoost–Brabant. De RAV BZO bestaat uit de rijdienst ambulancezorg, de meldkamer ambulancezorg en het bedrijfsbureau. De rijdienst ambulancezorg is onderdeel van de GGD Brabant-Zuidoost.
De meldkamer ambulancezorg en het bedrijfsbureau zijn onderdeel van de Veiligheidsregio BZO. Bij de RAV Brabant-Zuidoost werken circa 180 medewerkers.

structuur

Ambulancezorg omvat het totale zorgproces vanaf de melding van een zorgvraag bij de meldkamer tot aan de overdracht in het ziekenhuis. De tussenstappen zijn als volgt:
1 de melding/zorgaanvraag
2. begeleiding
3. overdracht:
• Beoordeling van de zorgvraag, zorgtoewijzing, coördinatie en registratie door de meldkamer;
• Begeleiding en behandeling van de patiënt vóór en tijdens het vervoer in de ambulance;
• Overdracht van de patiënt aan een ziekenhuis of huisarts