RAV Brabant Midden-West-Noord

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer voor 46 gemeenten in Brabant. Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, brandweer en politie.